You are here

 

 

 

Treballem per la convergència digital amb Europa

 

Òrgans De Govern
Consell d’Administració

PRESIDENT
 • Sr. José María Lassalle Ruiz. Secretari d’estat per a la Societat de la Informació i l’Agenda Digital. Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital.
VOCALS NATS
 • Sr. José Manuel Leceta García. Director general. Entitat Pública Empresarial Red.es.
 • Sra. Raquel González Peña. Directora del Gabinet del Ministre. Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital.
 • Sra. Gloria Placer Maruri. Directora del Gabinet del SESIAD. Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital.
 • Sr. Alberto Rodríguez Raposo. Director general de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital.
 • Sr. Miguel Vizcaíno Calderón. Advocat de l’Estat en cap del Servici Jurídic. Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital.
 • Sr. Domingo Javier Molina Moscoso. Secretari general d’Administració Digital. Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
VOCALS NO NATS
 • Sr. Pablo Crevillén Verdet. Advocat de l’Estat - Servici Jurídic - Àrea de Telecomunicacions i Societat de la Informació. Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital.
 • Sr. Carlos Antero Maza Frechín. Subdirector general de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions. Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital.
 • Sr. Iñigo Martínez Redín. Assessor al Gabinet del Ministre. Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital.
 • Sr. Ignacio Valle Muñoz. Director del Gabinet de la Secretaria d’Estat d’Investigació, Desenrotllament i Innovació. Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat.
SECRETÀRIA
 • Paula Novo Cuba Secretària general de l’Entitat Pública Empresarial Red.es
Comitè de Direcció

La gestió diària de Red.es i l’organització de les seues funcions són a càrrec del Comité de Direcció. En formen part: