Skip to main content

Avís Legal

TERMES LEGALS

Condicions generals d'utilització de la pàgina web de RED.ES

Aquest avís legal recull les condicions generals que regeixen l'accés i l'ús del lloc web (http://www.red.es), , d'ara endavant "el lloc web", del qual és titular Red.es, entitat pública empresarial adscrita a la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, amb domicili social a la plaça Manuel Gómez Moreno, s/n, edifici Bronce, 28020 de Madrid, i NIF Q-2891006-E, constituïda en virtut de la disposició addicional sisena de la Llei 11/1998, de 24 d'abril, general de telecomunicacions, en redacció donada per l'article 55 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social, expressament declarada en vigor per la disposició derogatòria única de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions. L'ús del lloc web implica l'expressa i plena acceptació d'aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l'usuari hi accedeixi, sense perjudici de les condicions particulars que es poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets del lloc web. Si s'escau, la utilització d'aquests serveis significarà l'acceptació de les condicions particulars que els siguin aplicables.

Propietat intel•lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina

Disseny i logotips

L'estructura del lloc web, el seu disseny i el seu codi font, així com els logotips i marques que s'hi inclouen són titularitat de Red.es i estan protegits per la normativa de propietat intel•lectual i industrial. No es podran fer actes de reproducció, modificació, distribució, comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, d'aquests elements sense el previ consentiment per escrit de Red.es.

Continguts

Tots aquells continguts inclosos en el lloc web són titularitat de Red.es i estan subjectes a la llicència particular que els acompanya. S'autoritza la reproducció, distribució, comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, d'aquests elements en els termes indicats en cada llicència particular.

En el cas que un contingut no estigui acompanyat d'una llicència particular, queda autoritzada la reproducció total o parcial, modificació, distribució i comunicació d'aquest, per a usos comercials i no comercials, amb subjecció a les següents condicions:

  • Queda prohibida en qualsevol circumstància la desnaturalització del contingut.
  • L'usuari queda obligat en tot cas a esmentar la font dels continguts.
  • L'usuari queda obligat a esmentar la data de l'última actualització dels continguts.

Disposicions comunes

Red.es no assumirà cap responsabilitat derivada de l'ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercir totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d'infracció d'aquests drets per part de l'usuari. És absolutament prohibit l'ús del lloc web o d'algun dels seus elements amb finalitats il•lícites.

"Cookies" (galetes)

El lloc web de Red.es utilitza "cookies" (petits arxius d¿informació que el servidor de Red.es envia a l¿ordinador de qui accedeix a la pàgina) en la mida imprescindible per al correcte funcionament i visualització del lloc web per part de l¿usuari.

Les "cookies" utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal i desapareixen en acabar la sessió de l¿usuari. En cap cas no s¿utilitzaran les "cookies" per recollir informació de caràcter personal.

Modificacions

A fi de millorar les prestacions del lloc web, Red.es es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l¿usuari, de modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, la configuració, les especificacions tècniques i els serveis del lloc web, de manera unilateral.

Així mateix es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes condicions d¿ús i també qualssevol altres condicions particulars.

Exclusió de responsabilitat

Red.es no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web, ni de l¿exactitud de la informació que inclogui.

Hiperenllaços

Els hiperenllaços continguts en el lloc web de Red.es poden dirigir a pàgines web de tercers. Red.es no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en els llocs esmentats, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas no impliquen cap relació entre Red.es i les persones o entitats titulars d¿aquests continguts o titulars dels llocs on siguin.