Skip to main content

Consell de Direcció

  • Sr. Daniel Noguera Tejedor: Director general
  • Sr. José Miguel Bueno Sánchez: Secretari general
  • Sr. Octavio Falcón Hernández: Director d'Administració i Finances
  • Sr. Francisco Javier García Vieira: Director de serveis públics digitals
  • Sr. Carmelo Javier Muñoz Ruiz: Director de l’ONTSI
  • Sra. Teresa Cruz Herrera: Directora de Comunicació i Relacions Externes
  • Sr. Tomás de Miguel Moro: Director de RedIRIS
  • Sr. Rubén Pérez Cudero: Director d'Economia Digital i Sistemes