Skip to main content

FEDER

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és un instrument financer de la Comissió Europea.

Aquests fons són subvencions a fons perdut i es gestionen directament per les administracions públiques (central, autonòmica i local). Cadascuna d'elles disposa d'una quota de fons assignada a priori per realitzar projectes a la zona.

La finalitat del FEDER és enfortir la cohesió econòmica i social a la Unió Europea per a corregir-ne els desequilibris entre les regions. En resum, el FEDER finança les actuacions següents:

  • Ajudes directes a les inversions efectuades a les empreses (en particular les pimes) per crear ocupacions sostenibles.
  • Infraestructures vinculades especialment a la investigació i la innovació, les telecomunicacions, el medi ambient, l'energia i el transport.
  • Instruments financers (fons de capital de risc, fons de desenvolupament local...) per a donar suport el desenvolupament regional i local i afavorir la cooperació entre les ciutats i les regions.
  • Mesures d'assistència tècnica.

Red.es és un organisme intermedi en els programes operatius següents del FEDER:

  • Programa Operatiu d'Economia Basada en el Coneixement (POEC).
  • Programa Operatiu d'R+D+I pel benefici i per al i benefici de les empreses. Fons Tecnològic.
  • Programa Operatiu d'Assistència Tècnica (POAT).
  • Alguns programes operatius regionals, però només en les inversions efectuades sobre PIME.