Skip to main content

Participades

Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) . - La missió d'INTECO és aportar valor i innovació als ciutadans, les pimes, l'Administració Pública i el sector de les tecnologies de la informació. L'objectiu és desenvolupar projectes que contribueixin a reforçar la confiança en els serveis de la societat de la informació a Espanya i promoure, a més, una línia de participació internacional.

CENATIC és el Centre Nacional de Referència d'Aplicació de les Tecnologies d'Informació i la Comunicació basades en fonts obertes. És un projecte estratègic per promoure el coneixement i l'ús del programari lliure i/o de fonts obertes a tots els àmbits de la societat, amb especial atenció en les administracions públiques, les empreses, el sector tecnològic proveïdor i/o usuari de tecnologies lliures i les comunitats de desenvolupament.

Fundetec és la fundació participada per Red.es per impulsar l'adopció i l'ús de les TIC per part de ciutadans, les empreses i les institucions. A més, fomenta la utilització i el bon ús dels continguts digitals i estimula la formació de l'empleat en les TIC.

Confianza Online és una associació que neix amb vocació de projecte integral i amb l'objectiu d'unir les voluntats del major nombre d'instàncies professionals dedicades a la realització.