Organigrama i estructura

Organigrama funcional i estructura interna

Organigrama funcional

Red.es és una entitat pública empresarial del Ministeri d'Economía i Empresa Des d'un punt de vista funcional, depèn de la Secretaria d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital (SESIAD).

Organigrama funcional

Estructura interna

Des del punt de vista intern, Red.es està estructurada en grans blocs: àrees de negoci i àrees de suport, sota les quals es despleguen els diferents departaments. Tots operen sota la supervisió del director general de l'entitat que, al seu torn, es recolza en Gabinet i Auditoria Interna.

estructura interna_CAT

Estructura interna

Des del punt de vista intern, Red.es està estructurada en grans blocs: àrees de negoci i àrees de suport, sota les quals es despleguen els diferents departaments. Tots operen sota la supervisió del director general de l'entitat que, al seu torn, es recolza en Gabinet i Auditoria Interna.

estructura interna_CAT