Organigrama e estrutura

Organigrama funcional e estrutura interna

Organigrama funcional

Red.es é unha entidade pública empresarial do Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital (MINETAD). Dende un punto de vista funcional, depende da Secretaría de Estado para a Sociedade da Información e a Axenda Dixital (SESIAD).

Organigrama funcional

Estrutura interna

Dende o punto de vista interno, Red.es está estruturada en grandes bloques: Áreas de Negocio e Áreas de apoio, baixo as que se despregan os distintos departamentos. Todos operan baixo a supervisión do director xeral da entidade quen, á súa vez, se apoia en Gabinete e Auditoría Interna.

estructura interna_GAL

Estrutura interna

Dende o punto de vista interno, Red.es está estruturada en grandes bloques: Áreas de Negocio e Áreas de apoio, baixo as que se despregan os distintos departamentos. Todos operan baixo a supervisión do director xeral da entidade quen, á súa vez, se apoia en Gabinete e Auditoría Interna.

estructura interna_GAL