You are here

Gràcies a l’impuls del finançament FEDER i el FSE fem realitat més del 80% de les nostres actuacions

 

 

Fons Social Europeu (FSE) 2014-2020
Introducció

El Fons Social Europeu (FSE) és el principal instrument amb què Europa dóna suport a la creació d’ocupació, ajuda les persones a aconseguir millors llocs de treball i garantix oportunitats laborals més justes per a tota la ciutadania de la UE. Per a això, el FSE invertix en capital humà europeu: treballadors, jóvens i totes aquelles persones que busquen faena. El finançament del FSE ascendix a uns 10.000 milions d’euros a l’any.

                                                                                                            

La Comissió Europea i els estats membres de la UE establixen de manera conjunta les prioritats del FSE i decidixen l’ús que es dóna als seus recursos. Una de les prioritats és impulsar la capacitat d’adaptació dels treballadors ajudant-los a adquirir noves capacitats i la de les empreses fomentant noves formes de treball. Altres prioritats se centren a millorar l’accés a l’ocupació, donant suport a jóvens estudiants en la seua transició al món laboral, o formant les persones menys qualificades que busquen faena per a millorar les seues perspectives laborals.


El FSE no és una agència d’ocupació i no publica ofertes de treball. El que sí que fa és finançar desenes de milers de projectes relacionats amb l’ocupació a escala local, regional i nacional a tot Europa.


En el cas de la gestió de Red.es, tots els programes específics de l’entitat amb Fons Social Europeu (FSE) estan cofinançats pel Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POOJ), i el Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació (POOFE).

El FSE actua en els camps d’activitat següents:
 • Reforç de l’ocupació i la mobilitat: noves vies d’accés al treball, més oportunitats per als jóvens, ajuda per a les empreses i millors trajectòries professionals.
 • Educació més completa: una porta oberta a l’aprenentatge, persones que aspiren a més i una formació veritablement útil.
 • Oportunitats per a tots: lluita contra la marginació, suport a les empreses socials i a les associacions locals i enfocaments inclusius.
 • Millora dels servicis públics: institucions més eficaces i associacions per al progrés.
Programes operatius
El Fons Social Europeu destina la seua capacitat financera a diferents programes operatius. A Espanya se’n desenrotllen els següents:
 • Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POOJ)
 • Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació (POOFE)
 • Programa Operatiu d’Inclusió Social i Economia Social (POISES)
 • Programa Operatiu d’Assistència Tècnica (POAT)
 • Programes operatius regionals (un per cada comunitat i ciutat autònoma)
Red.es ha sigut designada com a organisme intermedi per a implementar projectes en dos dels programes operatius indicats (POOJ i POOFE), amb una senda financera de més de 55 milions d’euros per al període 2014-2020.
Formació i ocupació
Red.es desenrotlla projectes de formació amb compromís de contractació, tant en l’àmbit del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POOJ) com del Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació (POOFE), amb les característiques següents:
 • Objectius comuns: formació en l’àmbit de l’economia digital i de les TIC emergents amb compromís de contractació.
 • Accions comunes per desenrotllar: formació en l’àmbit de l’economia digital i de les TIC emergents, amb compromís de contractació i/o autoocupació o de pràctiques no laborals, que ajudarà així mateix a la transformació digital de les empreses, dotant-les de professionals qualificats en este àmbit.
 • Beneficiaris POOJ: al voltant de 7.700 jóvens de 16 a 30 anys que no reben formació ni han disposat d’ocupació durant les quatre setmanes anteriors. Preferiblement amb estudis o coneixements en l’àmbit TIC o digital.
 • Beneficiaris POOFE – Formació amb compromís contractació: aproximadament 3.900 desocupats, inclosos els de llarga duració, amb estudis, coneixements o experiència laboral en aspectes tècnics o digitals.
 • Territori comú: nacional.
 • Procediment comú de selecció: convocatòries públiques i concursos destinats a associacions i empreses del sector.
 • Descripció de les accions comunes: ambdós accions constaran de les fases següents:
 1. Captació i selecció
 2. Formació transversal en competències i coneixements generals relacionats amb l’economia digital i les TIC
 3. Formació especialitzada en tecnologies, ferramentes o servicis en l’àmbit de l’economia digital i de les TIC emergents
 4. Orientació
 5. Sense pràctiques
 6. Inserció laboral: per compte d’altri o autoocupació

Per al cas del POOJ, el febrer de 2020, tots els fons es troben compromesos a través de la convocatòria d’ajudes del programa Professionals Digitals Ocupació Jove.

Formació i reciclatge
Red.es desenrotlla projectes de formació contínua i reciclatge professional, en l’àmbit del Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació (POOFE), amb les característiques següents:
 • Objectiu: formació contínua i reciclatge professional en l’àmbit de l’economia digital i de les TIC emergents.
 • Accions per desenrotllar: formació contínua i reciclatge professional en l’àmbit de l’economia digital i de les TIC emergents, que donarà suport a la transformació digital de les empreses, dotant-les de professionals qualificats en este àmbit.
 • Duració: entre 40 i 80 hores de formació, majoritàriament presencial, en tecnologies, ferramentes o servicis en l’àmbit de l’economia digital i de les TIC emergents (comerç electrònic, màrqueting digital, continguts i servicis digitals, desenrotllament web i d’apps, informàtica en núvol, dades massives, ciberseguretat, ciutats intel•ligents, realitat virtual i augmentada, internet de les coses, impressió 3D, etcètera).
 • Beneficiaris: professionals en actiu, tant per compte propi com per compte d’altri, que requerixen una formació específica per a adaptar-se a la transformació digital de les empreses. Possible enfocament sectorial a determinades professions per a les quals les associacions i empreses estan demandant un suport especial en el reciclatge digital.
 • Territori: nacional.
 • Procediment de selecció: convocatòries públiques i concursos destinats a associacions i empreses del sector.
Formació i emprenedoria
Red.es desenrotlla projectes de formació i suport a l’emprenedoria, en l’àmbit del Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació (POOFE), amb les característiques següents:
 • Objectiu: formació i suport a l’emprenedoria de base tecnològica.
 • Accions per desenrotllar: formació, assessorament, acompanyament i networking en espais d’incubació/acceleració, accions de suport a la internacionalització, així com ajudes per a la posada en marxa de projectes empresarials de base tecnològica.
 • Beneficiaris: desocupats, inclosos els de llarga duració, amb vocació d’emprendre negocis de base tecnològica o en l’àmbit digital.
 • Territori: nacional.
 • Procediment de selecció: convocatòries públiques i concursos destinats a associacions i empreses del sector.