You are here

 

 

 

Treballem per la convergència digital amb Europa

 

Pla Estratègic
Introducció

El context actual, caracteritzat per un entorn cada vegada més globalitzat i subjecte als canvis tecnològics continus, demana una societat més digital i adaptada per a assumir els nous reptes i oportunitats.


L’entitat ha elaborat un Pla estratègic amb horitzó 2020 com una acció necessària per a definir el camí que cal seguir de cara a l’optimització dels seus servicis i l’increment de qualitat i d’impacte en les seues activitats.


El Pla estratègic naix amb el principi “redissenyant el que som per a transformar el que fem” i assumix el compromís de remodelar la seua operativa interna i externa. L’objectiu és avançar cap a un model més eficient i col•laboratiu, que estiga a l’avantguarda en l’àmbit tecnològic i que impulse accions de digitalització capdavanteres i d’impacte, plenament orientades a les necessitats dels col•lectius als quals van destinades.


El Pla estratègic veu la llum amb la vocació de ser un pla de tots i per a tots, establit davall els pilars de referència, excel•lència i digitalització (RED). S’ha elaborat mitjançant un model de participació en el qual diferents agents de l’entitat han pogut transmetre les seues percepcions i opinions sobre la situació actual de Red.es, així com les seues prioritats en relació amb el futur de la companyia.

Principis
Els principis sobre els quals se sosté el Pla estratègic 2017-2020 de Red.es són els següents:
 • Alineació i traçabilitat amb l’estratègia europea i nacional: El Pla és concebut d’acord amb les directrius estratègiques definides tant en el context nacional com europeu, tenint en compte els àmbits prioritaris i la naturalesa d’actuacions que a estos nivells es preveuen.
 • Flexibilitat davant de prioritats estratègiques nacionals: El Pla està alineat amb l’estratègia nacional amb un nivell de definició dels eixos i línies de manera que les iniciatives i els projectes addicionals que puguen sorgir durant el període hi encaixen, assegurant-ne així la versatilitat i l'orientació als objectius del Ministeri.
 • Continuïtat: El Pla estratègic no només preveu nous projectes i actuacions, sinó que engloba també els programes ja previstos o en execució i les capacitats amb caràcter més estable dins de l’entitat.
 • Visió global: La visió del Pla respon a un enfocament global, ja que preveu la perspectiva interna –millora operativa i de persones– com a palanca per a respondre als objectius externs –provisió àgil i adequada de servicis a tercers.
 • L’estructura de l’estratègia no ha d’estar directament relacionada amb l’estructura organitzativa. El Pla estratègic resulta un pla de tothom, per la qual cosa la contribució de les àrees i els departaments s’ha de fer des d’un enfocament global, aportant valor a tots els eixos en conjunt.
Missió, visió i valors

El Pla estratègic 2017-2020 suposa la redefinició de la missió, la visió i els valors de Red.es.


Missió: Impulsar la transformació digital de la societat espanyola mitjançant iniciatives innovadores i vertebradores en un entorn global de col•laboració amb socis públics i privats.


Visió: Ser referent, nacional i internacional, en la transformació digital per a la millora del nivell de vida de la societat, la competitivitat de les empreses i l’eficiència de les administracions públiques.

Valors:
 • Compromís - perseverança, vinculació, entrega, dedicació, responsabilitat.
 • Orientació envers l’assoliment - conciliar tensions, cultura de l’èxit, resultats.
 • Professionalitat - meritocràcia, apolítica, transparència, eficiència. 
 • Innovació - proactivitat, creació, novetat, complexitat, competitivitat, iniciativa, originalitat, mode actiu.
 • Equip - gestió col•legiada, unitat de propòsit, cohesionada en les decisions, esperit d’equip, bé comú.
Eixos estratègics
El Pla estratègic 2017-2020 s’estructura entorn de quatre grans eixos:
 
1.- Ecosistema digital
 • Ecosistemes innovadors
 • Digitalització de les empreses
 • Talent digital
2.- Govern digital
 • Servicis públics digitals al servici del ciutadà
 • Servicis públics digitals al servici de l’Administració
3.- Hub digital:
 • Instrument per a l’anàlisi, el monitoratge i l’avaluació de la transformació digital a Espanya
 • Think & do Tank en digitalització i transformació tecnològica
4.- Organització digital
 • Optimització de la gestió interna
 • Persones
 • Estabilitat econòmica
Resum executiu

Baixar el resum executiu en PDF [1 MB] Este contingut només està disponible en castellà.