You are here

 

 

 

Treballem per la convergència digital amb Europa

 

Sistemes de gestió corporatius: Qualitat i seguretat

Red.es és conscient de la importància de l’excel•lència i la millora contínua en tots els seus processos. Per això, té implantat un Sistema de Gestió de Qualitat basat en la norma internacional UNE EN-ISO 9001:2015 i un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació basat en la norma UNE-ISO/IEC 27001:2014. Els dos sistemes estan certificats per AENOR.


A més, Red.es com a entitat pública complix les directrius de l’esquema nacional de seguretat aprovat en el RD 3/2010, de 8 de gener.


Estos sistemes han permés desenrotllar uns processos estratègics, operatius i de suport interrelacionats, optimitzar els recursos de l’entitat, reduir costos i augmentar l’eficiència en l’execució de projectes, així com alinear-se amb les necessitats dels nostres grups d’interés.


A més, han proporcionat a Red.es beneficis importants i avantatges competitius més enllà del compliment legal i normatiu, en millorar l’operativa dels seus processos, garantir la seguretat dels seus actius i gestionar-ne els riscos.


Red.es també és sòcia de l’Associació Espanyola per a la Qualitat, en què participa en la Comunitat de la Qualitat i col•labora activament amb AENOR en diferents comités de normalització per a l’elaboració de diferents normes.