You are here

 

 

 

Treballem per la convergència digital amb Europa

 

Sistema de Gestió de Qualitat
Què és un Sistema de Gestió de Qualitat?
                                                   

Un Sistema de Gestió de Qualitat és un mètode de gestió per a organitzacions, suportat per una estructura documental que recull el coneixement i els mètodes d’actuació de l’entitat.


Està enfocat a l’assoliment de resultats, en relació amb els objectius de qualitat, per a satisfer les necessitats, expectatives i requisits de les parts interessades.


Este sistema combina la qualitat del procés amb la satisfacció dels usuaris i dels clients.


Els principals avantatges que es poden obtindre en implantar un sistema de qualitat són, entre d’altres:

 • Adaptació a les exigències i expectatives dels clients/usuaris finals.
 • Estructura ferma de tots els processos de l’organització.
 • Estandardització i sistematització de les activitats.
 • Planificació estratègica de la qualitat.
 • Identificació de les àrees de l’empresa susceptibles de millora.
 • Establiment d’indicadors de negoci i del quadre de comandament de manera global.
 • Implantació d’una metodologia de millora continuada a través de l’anàlisi dels indicadors.
 • Adopció d’una cultura de qualitat per part del personal.
 • Participació i implicació del personal de l’empresa.
 • Establiment de relacions interdepartamentals.
 • Potenciació de la iniciativa i creativitat.

Puedes ver nuestro Certificado de Calidad aquí.

El nostre Sistema de Gestió de Qualitat

Conscient de la importància d’estos sistemes, Red.es ha implantat un Sistema de Gestió de Qualitat basat en la norma UNE-EN ISO 9001, alineat amb la missió i visió de l’entitat. Es tracta d’una ferramenta amb la qual contribuïm a fer que Espanya es convertisca en una societat en xarxa al 100 per 100 com més prompte millor.


El Sistema de Gestió de Qualitat servix de suport per a la consecució dels nostres objectius i promou els valors corporatius de compromís, proactivitat, eficiència i col•laboració. Això ens permetrà millorar la nostra relació amb els ciutadans, les organitzacions i les administracions col•laboradores, així com prestar-los servicis útils adaptats a les seues necessitats.


Per a aconseguir-ho, el recurs més útil està format pel personal que forma part de la nostra organització, i, per tant, és important que el sistema també contribuïsca a la millora contínua de les seues condicions de treball i de les seues competències professionals i humanes, promovent així la màxima motivació per a assolir els objectius marcats.


Esta política serà revisada de manera periòdica, com a mínim una vegada al any, tenint en compte les necessitats organitzatives i l’esperit del Sistema de Gestió de Qualitat corporatiu.