Esteu aquí

Gràcies a l’impuls del finançament FEDER i el FSE fem realitat més del 80% de les nostres actuacions

 

Finançament europeu
Introducció

Bona part dels programes i actuacions que desenvolupa Red.es per impulsar l’economia digital i optimitzar els serveis públics mitjançant les TIC reben finançament europeu a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i del Fons Social Europeu (FSE):

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

 

Red.es impulsa a càrrec del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) projectes que persegueixin el desenvolupament de productes i serveis TIC i que fomentin el comerç electrònic i més demanda TIC, alfabetització digital, govern electrònic, inclusió electrònica, cultura electrònica i salut electrònica.

Tots els programes específics de l’entitat amb Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) estan cofinançats pel Programa Operatiu de Creixement Intel•ligent (POCint):

 

Fons Social Europeu (FSE)

 

Red.es impulsa a càrrec del Fons Social Europeu (FSE) projectes que persegueixin el foment de l’ocupabilitat, la qualificació dels joves i l’impuls de la formació adaptada als nous models de negoci i a la indústria digital.

Tots els programes específics de l’entitat amb Fons Social Europeu (FSE) estan cofinançats pel Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POOJ) i pel Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació (POOFE):

  • Professionals Digitals Ocupació Jove
  • Programes operatius 
  • Els ajuts de la UE es distribueixen a través dels seus programes operatius, ments de programació aprovats per la Comissió Europea. En aquest context, els ajuts que gestiona Red.es s’emmarquen en el Programa Operatiu de Creixement Intel•ligent (POCint).
  • A Espanya, és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de la Direcció General de Fons Comunitaris (DGFC), l’òrgan de l’Administració Central responsable de l’estudi, l’avaluació i la coordinació de la gestió de l’aplicació a Espanya dels Fons Estructurals Comunitaris, en especial del FEDER.
Programes operatius

Els ajuts de la UE es distribueixen a través dels seus programes operatius, documents de programació aprovats per la Comissió Europea. En aquest context, els ajuts que gestiona Red.es s’emmarquen en el Programa Operatiu de Creixement Intel•ligent (POCint).


A Espanya, és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de la Direcció General de Fons Comunitaris (DGFC), l’òrgan de l’Administració Central responsable de l’estudi, l’avaluació i la coordinació de la gestió de l’aplicació a Espanya dels Fons Estructurals Comunitaris, en especial del FEDER.

Objectius

L’objectiu d’aquests fons és promoure la competitivitat i la convergència de tots els territoris i són un instrument essencial per fer front als principals reptes de desenvolupament d’Espanya i en l’aplicació de l’Estratègia Europa 2020.


El principal repte del model socioeconòmic espanyol és la necessitat d’incrementar la productivitat i la competitivitat i promoure l’ocupació en un marc de consolidació fiscal i de restricció del crèdit. En aquest context, emergeixen com a prioritats generals el desenvolupament de les capacitats del capital humà, facilitar l’accés al finançament per part de les pimes i crear un entorn empresarial favorable a la innovació.


Igualment important és millorar la qualitat de l’educació i la formació professional, combatre l’alt nivell d’abandonament escolar prematur i el desajust entre el gran nombre d’estudiants d’educació superior i les qualificacions que es demanden als sectors productius.


Per aconseguir aquests objectius, la intervenció dels fons es concentra en un nombre limitat de prioritats, la qual cosa permetrà augmentar l’eficàcia de les intervencions públiques i assolir la massa crítica necessària per provocar un impacte real en la situació socioeconòmica d’Espanya i les seves regions.


El Regne d’Espanya va signar, el 30 d’octubre de 2014, l’Acord d’associació amb la Comissió Europea en el qual s’estableix l’estratègia per a l’ús òptim dels Fons Estructurals i d’Inversió Europeus a tot el país. També classifica les regions espanyoles segons categories (“més desenvolupades”, “en transició” i “menys desenvolupades”) i distribueix els fons destinats a ajuts en conseqüència.