Esteu aquí

Gràcies a l’impuls del finançament FEDER i el FSE fem realitat més del 80% de les nostres actuacions

 

Fons Social Europeu 2014-2020
Introducció

El Fons Social Europeu (FSE) és el principal instrument amb què Europa dóna suport a la creació d’ocupació, ajuda les persones a aconseguir millors llocs de treball i garanteix oportunitats laborals més justes per a tota la ciutadania de la UE. Per a això, el FSE inverteix en capital humà europeu: treballadors, joves i totes aquelles persones que busquen feina. El finançament del FSE ascendeix a uns 10.000 milions d’euros a l’any.

                                                                                                            

La Comissió Europea i els estats membres de la UE estableixen de manera conjunta les prioritats del FSE i decideixen l’ús que es dóna als seus recursos. Una de les prioritats és impulsar la capacitat d’adaptació dels treballadors ajudant-los a adquirir noves capacitats i la de les empreses fomentant noves formes de treball. Altres prioritats se centren a millorar l’accés a l’ocupació, donant suport a joves estudiants en la seva transició al món laboral, o formant les persones menys qualificades que busquen feina per millorar les seves perspectives laborals.

El FSE no és una agència d’ocupació i no publica ofertes de treball. El que sí que fa és finançar desenes de milers de projectes relacionats amb l’ocupació a escala local, regional i nacional a tot Europa.


En el cas de la gestió de Red.es, tots els programes específics de l’entitat amb Fons Social Europeu (FSE) estan cofinançats pel Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POOJ), i el Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació (POOFE).

El FSE actua en els camps d’activitat següents:
 • Reforç de l’ocupació i la mobilitat: noves vies d’accés al treball, més oportunitats per als joves, ajuda per a les empreses i millors trajectòries professionals.
 • Educació més completa: una porta oberta a l’aprenentatge, persones que aspiren a més i una formació veritablement útil.
 • Oportunitats per a tothom: lluita contra la marginació, suport a les empreses socials i a les associacions locals i enfocaments inclusius.
 • Millora dels serveis públics: institucions més eficaces i associacions per al progrés.
Programes operatius

El Fons Social Europeu destina la seva capacitat financera a diferents programes operatius. A Espanya se’n desenvolupen els següents:

 • Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POOJ)
 • Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació (POOFE)
 • Programa Operatiu d’Inclusió Social i Economia Social (POISES)
 • Programa Operatiu d’Assistència Tècnica (POAT)
 • Programes operatius regionals (un per cada comunitat i ciutat autònoma)

Red.es ha estat designada com a organisme intermedi per implementar projectes en dos dels programes operatius indicats (POOJ i POOFE), amb una senda financera de més de 55 milions d’euros per al període 2014-2020.

Formació i ocupació
Red.es desenvolupa projectes de formació amb compromís de contractació, tant en l’àmbit del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POOJ) com del Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació (POOFE), amb les característiques següents:
 • Objectius comuns: formació en l’àmbit de l’economia digital i de les TIC emergents amb compromís de contractació.
 • Accions comunes per desenvolupar: formació en l’àmbit de l’economia digital i de les TIC emergents, amb compromís de contractació i/o autoocupació o de pràctiques no laborals, que ajudarà així mateix a la transformació digital de les empreses, dotant-les de professionals qualificats en aquest àmbit.
 • Beneficiaris POOJ: al voltant de 7.700 joves de 16 a 30 anys que no reben formació ni han disposat d’ocupació durant les quatre setmanes anteriors. Preferiblement amb estudis o coneixements en l’àmbit TIC o digital.
 • Beneficiaris POOFE – Formació amb compromís contractació: aproximadament 3.900 aturats, inclosos els de llarga durada, amb estudis, coneixements o experiència laboral en aspectes tècnics o digitals.
 • Territori comú: nacional.
 • Procediment comú de selecció: convocatòries públiques i concursos destinats a associacions i empreses del sector.
 • Descripció de les accions comunes: ambdues accions constaran de les fases següents:
 1. Captació i selecció
 2. Formació transversal en competències i coneixements generals relacionats amb l’economia digital i les TIC
 3. Formació especialitzada en tecnologies, eines o serveis en l’àmbit de l’economia digital i de les TIC emergents
 4. Orientació
 5. Sense pràctiques
 6. Inserció laboral: per compte d’altri o autoocupació

Per al cas del POOJ, el febrer de 2020, tots els fons es troben compromesos a través de la convocatòria d’ajuts del programa Professionals Digitals Ocupació Jove.

Formació i reciclatge
Red.es desenvolupa projectes de formació contínua i reciclatge professional, en l’àmbit del Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació (POOFE), amb les característiques següents:
 • Objectiu: formació contínua i reciclatge professional en l’àmbit de l’economia digital i de les TIC emergents.
 • Accions per desenvolupar: formació contínua i reciclatge professional en l’àmbit de l’economia digital i de les TIC emergents, que donarà suport a la transformació digital de les empreses, dotant-les de professionals qualificats en aquest àmbit.
 • Durada: entre 40 i 80 hores de formació, majoritàriament presencial, en tecnologies, eines o serveis en l’àmbit de l’economia digital i de les TIC emergents (comerç electrònic, màrqueting digital, continguts i serveis digitals, desenvolupament web i d’apps, informàtica en núvol, dades massives, ciberseguretat, ciutats intel•ligents, realitat virtual i augmentada, internet de les coses, impressió 3D, etcètera).
 • Beneficiaris: professionals en actiu, tant per compte propi com per compte d’altri, que requereixen una formació específica per adaptar-se a la transformació digital de les empreses. Possible enfocament sectorial a determinades professions per a les quals les associacions i empreses estan demandant un suport especial en el reciclatge digital.
 • Territori: nacional.
 • Procediment de selecció: convocatòries públiques i concursos destinats a associacions i empreses del sector.
Formació i emprenedoria
Red.es desenvolupa projectes de formació i suport a l’emprenedoria, en l’àmbit del Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació (POOFE), amb les característiques següents:
 • Objectiu: formació i suport a l’emprenedoria de base tecnològica.
 • Accions per desenvolupar: formació, assessorament, acompanyament i networking en espais d’incubació/acceleració, accions de suport a la internacionalització, així com ajuts per a la posada en marxa de projectes empresarials de base tecnològica.
 • Beneficiaris: aturats, inclosos els de llarga durada, amb vocació d’emprendre negocis de base tecnològica o en l’àmbit digital.
 • Territori: nacional.
 • Procediment de selecció: convocatòries públiques i concursos destinats a associacions i empreses del sector.