Vostede está aquí

Noticia
Corporativo
Tribuna de opinión, por José Manuel Leceta e Jorge Pérez

Da Sociedade da Información á transformación dixital: Red.es, de rexistro español de dominios ao referente excelente dixital

O director xeral de Red.es, José Manuel Leceta, e o director do ONTSI, Jorge Pérez, reflexionan neste artigo escrito conxuntamente sobre a transformación dixital e o papel de Red.es.

Dende os seus inicios, os creadores do termo “transformación dixital” no MIT (Center for Dixital Business, ano 2011) fixeron notar a diferenza substancial entre “dixitalización” e “transformación dixital”. Ambos os dous termos están relacionados, pero non son o mesmo, porque a transformación dixital se apoia no uso da tecnoloxía, pero se orienta a “mellorar radicalmente o rendemento e o alcance das empresas”, o que o converte nun obxectivo da alta dirección para lograr un cambio cultural. Non en van, algúns autores sinalan que a transformación é a suma da innovación e a xestión do cambio.

De maneira que a tecnoloxía e os equipos técnicos son necesarios, pero transformar as relacións cos clientes, a operativa interna das empresas e desenvolver novas propostas de xeración e captación de valor esixe moito máis. Do mesmo xeito, as tecnoloxías dixitais teñen un potencial innovador, axilidade e vixencia indubidables; abonda pensar nas redes sociais, Internet móbil, a analítica de datos, a Internet das cousas, etc. Por iso, en Red.es falamos da transformación dixital como a “innovación posible” porque, ao contrario que noutros sectores intensivos en capital, cremos que “a dixitalización vai de persoas”. E que moitas cousas son posibles e consisten sinxelamente en consideralas.

A dixitalización, condición necesaria pero non suficiente. O que non se mide, non existe

Xa nos primeiros traballos do MIT e os numerosos estudos que se viñeron desenvolvendo dende entón, conclúese que, do extenso conxunto de empresas estudadas, só aquelas nas que se unía o compromiso do equipo de xestión na transformación da compañía co uso intensivo das tecnoloxías dixitais conseguiron aumentar simultaneamente os seus ingresos, os seus beneficios e a súa valoración bolsista. Pola contra, aquelas cun elevado grao de dixitalización, pero pouco compromiso do equipo de xestión, aumentaron os seus ingresos, pero diminuíron os seus beneficios e a súa valoración bolsista.

No lado oposto a estas últimas, encóntranse as empresas cun equipo de xestión potente comprometido coa transformación da empresa, pero que realizan poucos investimentos en tecnoloxías dixitais. Estas aumentaron os seus beneficios e a súa valoración bolsista, pero á custa de perder mercado, o que fai diminuír os seus ingresos.

Por último, as que non dispoñían nin de equipos de xestión comprometidos coa transformación, nin investían na dixitalización empeoraron en todos os aspectos: ingresos, beneficios e valoración bolsista. Neste escenario, como saber se unha empresa avanza ou non na súa transformación dixital e que ten que facer para conseguilo?

O valor de coñecer o grao de dixitalización das empresas é que a dixitalización é unha condición necesaria para avanzar cara á transformación dixital, e que non se pode producir transformación dixital sen dixitalización. En consecuencia, coñecendo o grao de dixitalización das empresas, sábese que empresas, potencialmente, poden aspirar a transformarse dixitalmente. Esta medida, a do grao de dixitalización, é a que adoitan proporcionar organismos nacionais e internacionais. No ámbito nacional: o INE, na súa enquisa de uso TIC por parte das empresas; Red.es, no estudo do ONTSI sobre e-PEMES; e outras organizacións, nos seus diversos informes sobre TIC e empresas. No ámbito internacional, destaca o papel da Comisión Europea, co seu índice sobre Economía e Sociedade Dixital (DESI) e máis especificamente polo seu subíndice “Integración da Tecnoloxía Dixital nas empresas”; e a OCDE, nos seus estudos sobre transformación dixital.

A oportunidade de impulsar a transformación dixital en España. Papel de Red.es

A revisión dos estudos e índices apuntados máis arriba indica un desenvolvemento heteroxéneo da dixitalización nas empresas españolas e europeas, cuns sectores moito máis dixitalizados que outros e cun forte nesgo a favor das empresas grandes fronte ás de menor tamaño. En consecuencia, é de vital importancia impulsar a dixitalización das empresas españolas, especialmente as pemes, colaborando cos equipos de xestión destas empresas para avanzar dende a dixitalización á transformación dixital.

Red.es leva 15 anos traballando nesta liña para promover a sociedade da información, con iniciativas e programas formativos para desenvolver profesionais dixitais; programas para impulsar o comercio electrónico; programas para axudar no emprendemento e na internacionalización das empresas; programas para impulsar a adopción de solucións tecnolóxicas, como o de “cloud computing”; programas para difundir as solucións tecnolóxicas para pemes e autónomos, como os centros demostradores; e programas de apoio a sectores específicos, como o de apoio á transformación dixital do sector turístico.

Coa aprobación do Plan Estratéxico 2017-2020, a transformación dixital pasa a ser o leitmotiv de Red.es. Porque cremos que o mellor está aínda por chegar. E se, en materia de servizos públicos dixitais, España está xa en posicións intermedias comparada con outros países do noso ámbito, necesitamos que as empresas participen neste proceso. Elas son o corazón da transformación dixital. Os programas deben partir do convencemento e do compromiso dos seus xestores coa utilidade da transformación dixital.

En todo iso, cremos que Red.es pode ser o “punto de encontro” para favorecer este tipo de debates, porque a innovación non se decreta, e para que Red.es teña maiores garantías de acerto e impacto ha de abrirse á iniciativa dos axentes recollendo necesidades e deseñando iniciativas de interese xeral.

Por este motivo, recentemente inauguramos o Foro Red.es: un punto de encontro co sector TIC para confrontar iniciativas sobre transformación dixital. Como di o Plan Estratéxico,  “redeseñar o que somos para transformar o que facemos”. Por iso, o ONTSI de Red.es iniciou tamén un proceso de transformación dixital, abríndose á participación de axentes internos e externos; abordando o desenvolvemento de estudos de prospectiva; creando plataformas de coñecemento baseadas no uso de novas ferramentas e metodoloxías; e actuando como catalizador de investigacións sobre a sociedade e a economía dixital.

A aprobación do Plan Estratéxico de Red.es supón un feito relevante para a entidade, que mira ao futuro con ilusión. Dende o rexistro español de dominios “.es”, que explica o acrónimo que dá nome á nosa entidade, Red.es prevé agora ser “Referente Excelente Dixital” tanto nacional como internacionalmente. Co apoio de todos, iniciamos unha nova etapa. Unha etapa na que vos convocamos a todos a participar, para relanzar e reposicionar un Red.es aínda máis aliñado cos tempos, porque a transformación é precisamente un tema cuxo tempo xa chegou.