Vostede está aquí

Noticia
Corporativo
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e Fondo Social Europeo (FSE)

En 2023, Red.es xa terá xestionado 1.568 millóns de euros de financiamento europeo

Dende o nacemento de Red.es, en 2002, e ata 2023, ano en que conclúe o actual período de axudas europeas, esta entidade terá xestionado un gasto total de 1.568 millóns de euros cofinanciados pola Unión Europea. A maior parte destes fondos forman parte dos programas operativos do FEDER e o resto procede do Fondo Social Europeo. Trátase dun investimento de enorme importancia, que fixo posible executar e lanzar as convocatorias de axudas que impulsou a entidade, así como as que se proxectarán no futuro inmediato.

Por etapas, o cofinanciamento europeo xestionado por Red.es foi de 272 millóns no período 2000-2006 (FEDER), 607 millóns en 2007-2013 (FEDER) e 689 millóns para o período 2014-2020 (634 FEDER e 55 FSE), que rematarán de executarse en 2023.

Ao longo da súa existencia, Red.es non parou de xerar programas de axudas, de acordo coas estratexias dos sucesivos gobernos, como, por exemplo, ‘Profesionais Dixitais’, ‘Vendes en Internet’, ‘Escolas Conectadas’, ‘Cidades e Illas Intelixentes’, ‘Sanidade en liña’, ‘Xustiza en Rede’, ‘Sube á nube’... 

Un cúmulo de actuacións que sempre compartiron un obxectivo prioritario: impulsar a transformación dixital do país, elemento imprescindible para mellorar a eficiencia e calidade dos servizos públicos, fomentar o emprego, a innovación e o emprendemento, ademais de axudar ás empresas a subir ao carro dixital. 

Este conxunto de actuacións, tanto pasadas coma presentes e futuras, constitúe un importante reto de xestión e eficiencia administrativa, xa que o acceso á axudas europeas implica un coñecemento profundo das regras do xogo e unha flexibilidade intensa para adaptarse aos cambios e velar polo cumprimento dos obxectivos que persegue a Unión Europea, ao mesmo tempo que desenvolver actuacións de impacto local que reduzan a fenda entre rexións.  

Ata o momento, Red.es superou con éxito os sucesivos controis e auditorías relativas ao financiamento concedido nos dous períodos anteriores. Ademais, puxéronse en marcha todos os cambios necesarios para a etapa 2014-2020. 

Un dos puntais de Red.es son os seus sistemas de xestión e control, cuxo labor se traduciu nunha baixa taxa de erro, segundo as auditorías, e no feito de que non se sufrira ningunha interrupción nin suspensión de pagamentos por parte da Comisión Europea. Cómpre subliñar, así mesmo, que gran parte das actuacións de Red.es teñen un importante compoñente de colaboración entre administracións.