Dª. Paula Novo Cuba. Secretaria xeral

Secretaria general Red.es

Nacida en Oviedo no ano 1979.

Licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela en 2002, entra a formar parte do Corpo de Avogados do Estado no ano 2009, e asumiu no seu primeiro destino o Servizo Xurídico da Axencia Estatal da Administración Tributaria en Cataluña. Dende o ano 2014 pasou a formar parte do mesmo servizo en Madrid. En 2015 exerceu como avogada do Estado no Departamento Penal da Subdirección Xeral dos Servizos Contenciosos e como avogada do Estado-Coordinadora do Convenio de Asistencia Xurídica coa Universidade Autónoma de Madrid. Posteriormente desempeñou funcións como avogada para o Ministerio do Interior.

Dende febreiro de 2017 pasa a asumir o cargo de secretaria xeral e do Consello de administración da Entidade pública empresarial Red.es. Así mesmo, é secretaria xeral do Instituto Nacional de Ciberseguridade (INCIBE)