D. Luis Palomo Martín, Director de Administración e Finanzas

Luis Palomo é licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade Complutense de Madrid e titulado no Programa de Dirección Xeral do IESE Bussiness School. Conta con case 30 anos de experiencia no sector empresarial da Administración Xeral do Estado.

Traballou os últimos nove anos en Red.es como director adxunto de Administración e Finanzas. É experto en xestión orzamentaria e de fondos comunitarios, así como en implantación de procesos de mellora de xestión, áreas de cumprimento e control de xestión e noticia.

Tamén foi técnico e subdirector de Administración e Recursos da Comisión do Mercado das Telecomunicacións, xefe de servizo de Empresas na Subdirección Xeral de Empresas e Participacións, director do Programa Orzamentario na Secretaría Xeral do Patrimonio do Estado e xefe de negociado da Intervención Delegada do INEM, entre outros.

Na actualidade, exerce ademais como profesor de Economía da Empresa e de Proxecto Empresarial no Centro de Formación Profesional Santa Ana e San Rafael de Madrid, e é membro da Comisión Executiva da Fundación CENTAC.