Organigrama i estructura

Organigrama funcional i estructura interna

Organigrama funcional

Red.es és una entitat pública empresarial del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital (MINETAD). Des d’un punt de vista funcional, depén de la Secretaria d’Estat per a la Societat de la Informació i l’Agenda Digital (SESIAD).

Organigrama funcional

Estructura interna

Des del punt de vista intern, Red.es està estructurada en grans blocs: àrees de negoci i àrees de suport, davall les quals es despleguen els diferents departaments. Tots operen davall la supervisió del director general de l’entitat que, al seu torn, es funda en Gabinet i Auditoria Interna.

estructura interna_VAL

Estructura interna

Des del punt de vista intern, Red.es està estructurada en grans blocs: àrees de negoci i àrees de suport, davall les quals es despleguen els diferents departaments. Tots operen davall la supervisió del director general de l’entitat que, al seu torn, es funda en Gabinet i Auditoria Interna.

estructura interna_VAL