Sr. Luis Prieto Cuerdo: director d'Economia Digital

Luis Prieto Cuerdo ocupava des de l’any 2012 el càrrec d’assessor a la Direcció General de Fons Europeus del Ministeri d’Hisenda, amb funcions en la gestió de fons sobre R+D+I, TIC, instruments financers i finançament de la petita i mitjana empresa. Compta amb una llarga trajectòria en l’Administració pública i en l’àmbit de la ciència i la tecnologia. És enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Madrid i diplomat en Direcció Tecnològica per l’Escola d’Organització Industrial (EOI), a més d’haver-se format en direcció i gestió pública.
Ha estat subdirector general de Societat de la Informació al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, subdirector general d’Infraestructures Científiques al Ministeri d’Educació i Ciència i subdirector general de Planificació i Seguiment del Ministeri de Ciència i Tecnologia.
Al sector privat ha estat responsable d’auditoria de sistemes a FASA-Renault i ha treballat a la divisió d’enginyeria del programari d’Alcatel.