Esteu aquí

 

 

 

Treballem per la convergència digital amb Europa

 

Recursos humans
Equip

L'actiu més important de Red.es és l'equip de professionals que formen la nostra estructura. Un grup multidisciplinari integrat per grans professionals, experts en telecomunicacions, periodistes, advocats, economistes, sociòlegs i tècnics d'ampli espectre.

Junts, som capaços de desenvolupar qualsevol projecte vinculat a les tecnologies de la informació i la comunicació, en totes les seves fases d'execució: esbossem la idea inicial, dissenyem les seves característiques, elaborem els plecs, avaluem les ofertes, supervisem la posada al punt, en mesurem els resultats i els comuniquem.


A Red.es ens adaptem a les necessitats específiques que requereix cada projecte, mentre gestionem els recursos amb eficiència i establim línies de col•laboració a diferents escales. A més, sempre treballem en col•laboració amb les empreses tecnològiques més avançades del nostre teixit industrial.

Ocupació

Ocupació indefinida

Convocatòria pública del 21 de desembre de 2016
Data límit de presentació:  13 de gener de 2017
Documentació relacionada

 

Servei de Suport Tècnic de la seu electrònica de Red.es 
Ofereix assistència sobre el funcionament i els requisits tècnics de la seu electrònica de Red.es
Telèfon: 901 904 060
Correu electrònic: soporte@sede.red.gob.es
Horari: dies feiners de 9.00 a 19.00 h.

Personal laboral o laboral fix
Data límit de presentació:  10 de febrer de 2017
Documentació relacionada

 

Servei de Suport Tècnic de la seu electrònica de Red.es
Ofereix assistència sobre el funcionament i els requisits tècnics de la seu electrònica de Red.es
Telèfon: 901 904 060
Correu electrònic: soporte@sede.red.gob.es
Horari: dies feiners de 9.00 a 19.00 h.

Les meves sol•licituds

Des d'aquí pot accedir a la seu electrònica de Red.es per gestionar les seves sol•licituds.