Vostede está aquí

 

 

 

Traballamos pola converxencia dixital con Europa

 

Sistemas de xestión corporativos: Calidade e Seguridade

Red.es é consciente da importancia da excelencia e a mellora continua en todos os seus procesos. Por iso, ten implantado un Sistema de Xestión de Calidade baseado na Norma internacional UNE EN-ISO 9001:2015 e un Sistema de Xestión de Seguridade da información baseado na Norma UNE-ISO/IEC 27001:2014; ambos os dous sistemas están certificados por AENOR.

Ademais, Red.es como Entidade Pública cumpre coas directrices do Esquema Nacional de seguridade aprobado no RD 3/2010 do 8 de xaneiro.

Estes sistemas permitiron desenvolver uns procesos estratéxicos, operativos e de soporte interrelacionados, optimizar os recursos da Entidade, reducir custos e aumentar a eficiencia na execución de proxectos, así como aliñarse coas necesidades dos nosos grupos de interese.

Ademais, proporcionaron a Red.es importantes beneficios e vantaxes competitivas, máis alá do cumprimento legal e normativo, ao mellorar a operativa dos seus procesos, garantir a seguridade dos seus activos e xestionar os seus riscos.

Red.es tamén é socio da Asociación Española para a Calidade, participa na Comunidade da Calidade e colabora activamente con AENOR en distintos Comités de Normalización para a elaboración de diferentes Normas.